Solucions de manteniment de pistes de tennis

Aquesta firma neix avui, any 2017, de la mà d'Antonio Blasco, qui bolca en ella tota la seva il·lusió, enfocada a compartir el que durant més de dues dècades ha estat la seva gran passió: LA TERRA BATUDA en la variant del manteniment.

A tots ens agrada veure una pista de terra batuda que sigui bonica en la seva imatge i perfecta en el seu estat, però per arribar-hi hi ha un llarg camí per recórrer. Hi ha una tasca diària i constant per poder arribar a assolir aquest punt de perfecció. El manteniment diari és l'eina més important i alhora més útil per poder arribar a aquest objectiu.

És de vital importància implantar un pla de manteniment que s'adeqüi a totes les necessitats del Club, però amb una especial atenció a les necessitats de les pistes. Un correcte manteniment allarga la vida de la instal·lació i de tots els seus elements, a més abarateix costos i dignifica la instal·lació .

En un Club de Tennis, les pistes tenen peculiaritats que les fan diferents entre si, saber quines són aquestes diferències és essencial per a poder realitzar un bon treball.

27 Tornejos Comte de Godó avalen a Antonio Blasco, sent el màxim responsable del manteniment de les seves pistes. Afectuosament se'l coneix com El Pister.

El nostre lema és:


Serietat


Experiència


Dedicació i compromís


Rigor i innovació

La nostra aposta és per un tracte personal i directe.
Som l'eina per assolir l'èxit d'aquells que mimen la Terra Batuda.

Els nostres serveis

Anàlisi i estudi de l'estat de la pista

 • Realitzem una visita al club al costat del responsable del manteniment.
 • Valoració de la problemàtica de cada pista (estat, ús, manteniment).
 • Elaborem reportatge fotogràfic dels detalls puntuals.
 • Aportem idees i solucions per a un correcte manteniment.
 • Allarguem la vida útil de la instal·lació.

Informe tècnic detallat

 • Anàlisi de l'entorn
 • Detalls del subsòl
 • Tipus de reble
 • Conformació de la pastilla
 • Tipus i peculiaritats de la terra batuda
 • Tipus de línies
 • Detalls dels desguassos
 • Tipus de pendents

Solucions efectives

 • Desenvolupar metodologia per a la gestió dels diferents processos de manteniment (preventiu i correctiu).
 • Elaboració d'un planning de treball de caràcter preventiu i correctiu.
 • Ajustar tot el possible els recursos humans dels que es disposa.
 • Orientació sobre els comportaments de la pista en un ambient advers (gel, pluja, vent, mal ús, etc).
 • Anàlisi dels tipus d'eines necessàries per desenvolupar els treballs de manera ràpida i efectiva.

Formació i assessorament tècnic qualificat

 • Orientat a l'equip de manteniment: per a realitzar la seva tasca de manera autònoma, amb criteri propi i basat en coneixements.
 • Entendre la composició d'una pista en les seves diferents capes.
 • Conèixer quin tipus de pastilla tenim a les nostres pistes i el comportament d'aquesta en relació al manteniment, joc i vida de la mateixa.
 • Informació relativa als diferents tipus de terra vermella que hi ha al mercat.
 • Com valorar la terra vermella depenent del tipus, comportament sobre la pista, acceptació en el joc i el propi manteniment.
 • Informació dels tipus de línies que hi ha al mercat.
 • Com afecta a la pista el tipus de reg que es fa servir.
 • Solucions a diferents problemàtiques com poden ser el vent, gel, pluja i, en ocasions, un mal ús.

Retalls de premsa

La Terra també juga

Un dia Joan Solsona, periodista del diari Marca, va escriure "La Terra també juga".

Reconeixement als "pisters"

El club i els organitzadors feliciten els treballadors que van condicionar amb rapidesa les pistes perquè es pogués jugar.